از زمان تاسیس مرکز قلب و عروق شهید رجایی ، تحقیقات یکی از ارکان سه گانه این مرکز بوده است .

در طول سال گذشته اقدامات مهمی از جمله تاسیس آزمایشگاه تحقیقات تجربی ، آزمایشگاه تحقیقات کاردیوژنتیک ، اتخاذ تدابیری جدید با رویکردی نو در جهت افزایش میزان آمار طرح های تحقیقاتی و .... صورت گرفته است .

از بخش های زیر مجموعه این معاونت می توان به قسمت های ذیل اشاره نمود :

 • مرکز توسعه پژوهش
 • دفتر امور همایش ها  
 • مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی  
 • مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ای قلب  
 • مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی  
 • مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب
 • آزمایشگاه تحقیقات تجربی
 • مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک  
 • مرکز R & D
 • کتابخانه دیجیتال پزشکان و دستیاران  
 • سمعی – بصری  
 • دفتر امور بین الملل  
 • دفتر علم سنجی
 • مجله Research in cardiovascular medicine
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اعضا
 معرفی مرکز
 معرفی معاون پژوهشی
 اعضا هیات علمی