نوع خبر 
 
 برگزاری 204 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری 204 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 23 آبان 1396  12:15
 برگزاری 204 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری 204 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 23 آبان 1396  12:14
 چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و توریسم درمانی
چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و توریسم درمانی
چهارشنبه 17 آبان 1396  14:57
 چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و توریسم درمانی
چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و توریسم درمانی
چهارشنبه 17 آبان 1396  14:57
 برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
يکشنبه 14 آبان 1396  8:47
 برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
يکشنبه 14 آبان 1396  8:46
 برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
چهارشنبه 10 آبان 1396  10:21
 برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
چهارشنبه 10 آبان 1396  10:20
 برگزاری دومین Advanced Endovascular Meeting
برگزاری دومین Advanced Endovascular Meeting
پنجشنبه 4 آبان 1396  13:43
 برگزاری دومین Advanced Endovascular Meeting
برگزاری دومین Advanced Endovascular Meeting
پنجشنبه 4 آبان 1396  13:42
 جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  13:45
 جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
جلسه انجمن کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  13:44
 برگزاری پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  11:32
 برگزاری پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  11:31
 برگزاری همایش نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری همایش نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  10:15
 برگزاری همایش نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری همایش نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 2 آبان 1396  10:14
 چاپ مجله Research in cardiovascular Medicine از طرف مرکزز قلب و عروق شهید رجایی توسط ناشر بین المللی
چاپ مجله Research in cardiovascular Medicine از طرف مرکزز قلب و عروق شهید رجایی توسط ناشر بین المللی
يکشنبه 30 مهر 1396  13:37
 چاپ مجله Research in cardiovascular Medicine از طرف مرکزز قلب و عروق شهید رجایی توسط ناشر بین المللی
چاپ مجله Research in cardiovascular Medicine از طرف مرکزز قلب و عروق شهید رجایی توسط ناشر بین المللی
يکشنبه 30 مهر 1396  13:36
 پنجمین جلسه PAAC فردا در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار می شود
پنجمین جلسه PAAC فردا در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار می شود
يکشنبه 30 مهر 1396  12:55
 برگزاری 203 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری 203 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 25 مهر 1396  8:50
 برگزاری 203 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری 203 جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 25 مهر 1396  8:49
 برگزار کارگاه دیتا رجیستری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزار کارگاه دیتا رجیستری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
يکشنبه 23 مهر 1396  17:46
 برگزار کارگاه دیتا رجیستری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزار کارگاه دیتا رجیستری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
يکشنبه 23 مهر 1396  17:45
 تالیف دو فصل از کتاب Congenital Heart Disease in Pediatric and Adult Patients توسط دو استاد مرکز قلب و عروق شهید رجایی، افتخاری ملی در عرصه بین الملل
تالیف دو فصل از کتاب Congenital Heart Disease in Pediatric and Adult Patients توسط دو استاد مرکز قلب و عروق شهید رجایی، افتخاری ملی در عرصه بین الملل
شنبه 22 مهر 1396  13:38
 تالیف دو فصل از کتاب Congenital Heart Disease in Pediatric and Adult Patients توسط دو استاد مرکز قلب و عروق شهید رجایی، افتخاری ملی در عرصه بین الملل
تالیف دو فصل از کتاب Congenital Heart Disease in Pediatric and Adult Patients توسط دو استاد مرکز قلب و عروق شهید رجایی، افتخاری ملی در عرصه بین الملل
شنبه 22 مهر 1396  13:37
 اطلاعیه در خصوص سامانه علم سنجی
اطلاعیه در خصوص سامانه علم سنجی
شنبه 15 مهر 1396  15:36
 اطلاعیه در خصوص سامانه علم سنجی
اطلاعیه در خصوص سامانه علم سنجی
شنبه 15 مهر 1396  15:29
 کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.
کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.
شنبه 1 مهر 1396  13:47
 برگزاری کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجشنبه 23 شهريور 1396  13:48
 برگزاری کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجشنبه 23 شهريور 1396  8:17
1 2 3 4 5 6 7 8 9