تفاهم نامه مشترک همکاری علمی،پژوهشی و فناوری بین دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۵۴۷
تفاهم نامه مشترک همکاری علمی،پژوهشی و فناوری  بین دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی


نظر شما :