مرکز توسعه پژوهش
مرکز توسعه پژوهش :


این مرکز با هدف ارائه خدمات آماری و پژوهشی به اعضاء هیات علمی مرکز و نیز ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید با 9 نود ورود اطلاعات به Data Base های مرکز تاسیس گردیده است ، این خدمات شامل مشاوره آماری ، تهیه جداول و نمودارهای مقالات پژوهشی ، ویرایش و بازبینی مقالات از نظر متودولوژی تحقیق و نگارش فارسی و انگلیسی آنها ، تهیه Power Point جهت سخنرانی اعضاء هیات علمی در همایش های علمی ، تهیه پوستر به منظور ارائه در همایش ها و کمک به مراکز تحقیقاتی تازه تاسیس در جهت کسب مجوز قطعی می باشد ، همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی از سایر وظایف این مرکز می باشد .
از دیگر فعالیت های بنیادی این مرکز تهیه گزارشی مستند از عملکرد یک دهه اخیر اعضاء محترم هیات علمی مرکز در ارتباط با عملکردهای پژوهشی ایشان و چاپ مقالات می باشد .