ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۱۴۸۰
ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

بنام خدا

عضو محترم هیات علمی مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهیدرجایی

باسلام

احترامابه اطلاع می رساندمعاونت پژوهشی مرکز درنظر داردارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی راازابتدای سال1398ازطریق سامانه پژوهان وبصورت سه ماهانه انجام دهد.

لذاازکلیه اعضای هیات علمی درخواست میشودنسبت به تکمیل یاتصحیح اطلاعات خوددرکارتابل شخصی  و فعالیتهای پژوهشی ،ازطریق سامانه پژوهان واقع در صفحه اول سامانه پژوهان اقدام نمایند.امتیازدهی به فعالیتهای ذیل در بازه زمانی مرتبط بافعالیت وازطریق باتوجه به اینکه این زیرسیستم درنقطه آغاز فعالیت قراردارد، پیشنهادات ونظرات اعضای محترم هیات علمی درجهت تکمیل وارتقای آن بسیار راهگشا خواهدبود.درصورت بروز هرگونه مشکل یانیاز به راهنمایی بامعاونت پژوهشی باشماره های یا2799 ویا2340تماس حاصل فرمایید.

مواردمورد ارزشیابی درفعالیتهای پژوهشی:

 • طرحهای پژوهشی (درمرحله تاییدنهایی)
 • مقالات چاپ شده وارائه شده
 • داوری  طرحهای پژوهشی
 •  نظارت برطرحهای پژوهشی
 • عضویت یاسردبیری درمجلات
 • عضویت درکمیته ها ویاشوراها
 • نوآوریها
 • رتبه های کسب شده درجشنواره های علمی-پژوهشی
 • فعالیتهای اجرایی
 • فعالیت مشترک آموزشی-پژوهشی
 • ارایه مشاوره پژوهشی
 • انتشارات(کتاب ،پمفلت ، Multi media،طراحی WebsiteویاApplication)

باتشکرفراوان

معاونت پژوهشی مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهیدرجایی

 

 


نظر شما :