ویژگی­های لازم برای احراز شرایط محقق اصلی (Principle Investigator) در مطالعات کارآزمایی بالینی

تعداد بازدید:۹۵۵
ویژگی­های لازم برای احراز شرایط محقق اصلی (Principle Investigator) در مطالعات کارآزمایی بالینی


نظر شما :