انتخاب کتاب Practical Cardiology بعنوان یکی از عناوین توصیه شده توسط Doody’s Core title ۲۰۲۱.

تعداد بازدید:۱۵۳۸
انتخاب کتاب Practical Cardiology بعنوان یکی از عناوین توصیه شده توسط Doody’s Core title ۲۰۲۱.

افتخاری دیگر برای مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی،انتخاب کتاب Practical Cardiology بعنوان یکی از عناوین توصیه شده توسط Doody’s Core title 2021 شد.
بدینوسیله به ادیتورها و نویسندگان این کتاب ارزشمند تبریک گفته و موفقیت روزافزون آن اساتید را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

کلید واژه ها: Practical Cardiology and Doody s Core Titles List Practical Practical Cardiology Cardiology


( ۱ )

نظر شما :